child-221069_1920

LECZENIE

Porady od dnia 01.07.2023 udzielane są jedynie odpłatnie. Pacjent zachoruje prawo do refundacji leków.

CENNIK PORAD :

  • Porada pierwszorazowa – 150,00zł
  • Porada kontrolna, bez badań – 120,00 zł
  • Porada kontrolna ze spirometrią – 150,00 zł
  • Test rozkurczowy – dodatkowo 50,00 zł
  • Wypisanie zwolnienia lekarskiego – dodatkowo- 30,00 zł
  • Wypisanie zaświadczenia lekarskiego do celów zasiłkowych – 50,00 zł