Diagnostyka

Leczenie

Profilaktyka i rehabilitacja

W ramach działalności profilaktyczno-leczniczo-rehabilitacyjnej Placówka współpracuje z wieloma instytucjami, organami administracji samorządowej i stowarzyszeniami.

Do najważniejszych z nich należą:
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „DMUCHAWIEC”
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Qigong-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna