„SPIRO” – Praktyka Lekarska Wyrwalski Janusz

jest placówką  Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej o profilu:

choroby układu oddechowego.

Placówka przyjmuje dzieci i dorosłych   odpłatnie, oraz w ramach umowy na Opiekę Koordynowaną z niektórymi POZ.

Placówka udostępnia dokumentację medyczną dla pacjenta lub jego prawnego przedstawiciela – zgodnie z cennikiem Ministerstwa Zdrowia

SIEDZIBA GŁÓWNA:
34-300 Żywiec, Aleja Piłsudskiego 76
ODDZIAŁ :34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 58b (Apteka Nostra)